บรรยากาศงานมหรสพสมโภชฯ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนร่วมรับชมศิลปะการแสดงฟ้อนแบบล้านนาที่งดงาม บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

0
177

นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชน ประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ร่วมชมการแสดงศิลปะการฟ้อนแบบล้านนา ซึ่งจัดแสดงในงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จัดเป็นวันที่ 3 มีการฟ้อนนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการฟ้อนที่ผสมผสานภูมิปัญญาล้านนา มาแสดงเป็นศิลปการฟ้อนที่งดงาม และถือเป็นการฟ้อนเพื่อร่วมฉลองแสดงพลังแห่งความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจ และความกตัญญูกตเวทิตาต่อแผ่นดิน ถือว่าเป็นศิลปะของชาวล้านนา อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีการฟ้อนไหมแมงบ้ง ฟ้อนสวนดอก ระบำม้ากันถัก ระบำบัวตอง และระบำสาวหน้อยหาบน้ำ 

ซึ่งล้วนหาชมได้ยากมาจัดแสดงให้ได้ชม ได้รับความสนใจจากประชาชนมาร่วมรับชม จำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก 

จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดมหรสพสมโภชฯ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ รวม 7 วัน 7 คืน ซึ่งในแต่ละวันจะมีความพิเศษ นำศิลปะ วัฒนธรรมที่งดงามตามแบบล้านนา และการแสดงพื้นบ้านมานำเสนอให้ได้ชมกันอย่างตื่นตาตื่นใจ โดยจัดแสดงตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่