ร.ร.กลุ่มดอยอินทนนท์ จัดงานวันครู ประจำปี 2562

0
323

วันที่ 16 ม.ค. 62 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธีวันครู ของโรงเรีนนในกลุ่มดอยอินทนนท์ โดยมี ดร.นัฐกุล รุนผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ร่วมเป็นเกียรติ มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกลุ่มดอยอินทนนท์ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู จำนวน 300 คน ณ หอประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่


ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ประธานกลุ่มดอยอินทนนท์ กล่าวว่า โรงเรียนในกลุ่มดอยอินทนนท์ ประกอบไปด้วย โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนฮอดพิทยาคม และโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สังกัด สพม.34 มีคณะครูทั้งหมด 300 คน ปีนี้โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ในช่วงเช้า มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ มีการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ครู และบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นเกียรติประวัติตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และการอ่านสารวันครูของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ประธานกลุ่มดอยอินทนนท์ กล่าวต่อไปว่า วันครูปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครูประจำปี 2562 ครั้งที่ 63 ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี” และเน้นย้ำให้ครูเป็นผู้มีพลังอันยิ่งใหญ่ เพียงพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศได้ และครูสามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยใจคอ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม เปลี่ยนพฤติกรรมของศิษย์ให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ ตลอดจนสามารถเพิ่มคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ สมรรถนะ และเพิ่มความอยู่ดีกินดีให้แก่ศิษย์ หากสิ่งเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวศิษย์ คนในประเทศไทยจะเปี่ยมล้นไปด้วยความรู้คู่คุณธรรม ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ มีความเจริญ และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ส่วนในภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกีฬาสากล เพื่อเชื่อมความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีของคณะครูในกลุ่มดอยฯ