เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ .. ปลูกจิตสำนึก เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562

0
315

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดกิจกรรม “ครอบครัวสีเขียว .. ปลูกต้นไม้ .. ปลูกจิตสำนึก .. วันต้นไม้แห่งชาติ” ขึ้น และได้รับเกียรติจาก นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และครอบครัวสีเขียว จำนวน 10 ครอบครัว เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ .. ปลูกจิตสำนึก ขึ้น เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อสร้างพื้นฐาน สร้างสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความชุ่มชื้น ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เพื่อให้ร่มเงาทั้งกับคนและสัตว์ พร้อมทั้งยังเป็นอาหารแก่สัตว์ในอนาคต

สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ .. ปลูกจิตสำนึก นี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ปลูกต้นขนุน จำนวน 50 ต้น ในพื้นที่โดยรอบของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมกับครอบครัวสีเขียวที่ร่วมสมัครในกิจกรรม และผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ครอบครัว และในกิจกรรมนี้ ครอบครัวสีเขียวยังได้ร่วมกันตัดกิ่งใบขนุน ที่มีการปลูกมาแล้วกว่า 10 ปี เพื่อนำไปป้อนให้กับยีราฟแบบใกล้ชิด ซึ่ง “ต้นขนุน” นั้น ถือว่ามีความสำคัญกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างมาก เพราะสัตว์บางประเภท เช่น ยีราฟ, กวางผา, เลียงผา, กระทิง, นิลกาย, กูดูใหญ่, ละอง, ละมั่ง ฯลฯ ใช่ว่าจะกินแค่กล้วย แครอท หรือผัก เท่านั้น แต่ “ใบขนุน” ก็ยังเป็นอาหารโปรดของเหล่าบรรดาสัตว์กินพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากมายเช่นกัน ดังนั้นต้นขนุนจึงไม่เพียงพอต่อการเป็นอาหารของสัตว์ ที่สำคัญ “ใบขนุน” ไม่ได้มีขายตามท้องตลาด หรือหากเป็นการซื้อมาก็อาจจะทำให้สัตว์ป่วยได้ เพราะอาจจะมีสารเคมีปะปนมาด้วย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงจัดกิจกรรมปลูกต้นขนุนนี้ขึ้น เพื่อนำใบขนุนมาเป็นอาหารสัตว์ให้สำหรับสัตว์ที่กินใบไม้เป็นหลัก

 

นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ .. ปลูกจิตสำนึก ได้ร่วมเรียนรู้การสร้างความสุขให้กับสัตว์ การดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด กับกิจกรรม “Behind the zoo” ที่มีทั้ง แรด, ช้าง, กระทิง, ฮิปโป และยีราฟ อีกด้วย