งานเปิดศูนย์กายคตา แอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่ สถาบันดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ณ ห้องนิมมานคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ชั้น 5 โครงการวัน นิมมาน

0
277

เมื่อเร็วๆ นี้ นางศกรรัตน์ บุตรานนท์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  น.พ.วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์  นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมที่ใส่ใจต่อสังคม ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแนวป้องกันในหัวข้อ “เข่าเสื่อมซ่อมได้ โดยไม่ต้องผ่าตัด จริงหรือ? ”ในงานเปิดศูนย์กายคตา แอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่ ณ  นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 5 โครงการ วัน นิมมาน (One Niman)

ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูทเฮลธ์ เชียงใหม่ สถาบันดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ให้บริการด้วยการแพทย์แบบบูรณาการ เป็นการแพทย์สมัยใหม่ ให้การรักษาและฟื้นฟูกลุ่มโรคความเสื่อมและโรคเรื้อรัง การรักษาอาการปวดเรื้อรัง นอกจากนี้ยังเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน การชะลอวัยและการใช้วิตามินเฉพาะบุคคลด้วยหลักการ รักษาและแก้ไขโรคที่ต้นเหตุ

ศูนย์กายคตา รักษาโรคปวดโดยไม่ผ่าตัด ทางเลือกที่ปลอดภัย ด้วยเวชศาสตร์การฟื้นฟู รวมถึงจัดกิจกรรมที่ใส่ใจต่อสังคม ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแนวป้องกันในหัวข้อ “เข่าเสื่อมซ่อมได้ โดยไม่ต้องผ่าตัด จริงหรือ? ”นอกจากนี้ภายในงานให้บริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพฟรี อาทิ การวิเคราะห์เส้นเลือดฝอย,การตรวจมวลกระดูก,การตรวจวิเคราะห์อาการปวดเรื้อรังฯลฯซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ผสมผสาน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่อยากผ่าตัดอีกด้วย