ตรวจดวงชะตาปี 2562 กับนักโหราศาสตร์ชั้นนำในงาน “สิริวัฒนาพยากรณ์เพื่อการกุศลครั้งที่ 6

0
747

สมาคมสตรีนักธรุกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน “สิริวัฒนาพยากรณ์เพื่อการกุศลครั้งที่ 6″ เชิญทุกท่านร่วมตรวจดวงชะตาปี 2562 จากนักพยากรณ์ผู้มีประสบการณ์กว่า 10 ท่าน ด้วยการทํานายดวงชะตาทางโหราศาสตร์จากแขนงต่างๆ ครั้งนี้พบกับ อ.ชาติ หวังโซ๊ะ (ลายมือ), อ.คฑา ชินบัญชร (ไพ่ยิบซี), อ.ธนัญธร บุญจักรวาล (ดวง – ดาวกระพริบ 10 ชั้น), อ.นงลักษณ์ ศุภผล (ลายเซ็น – เลข 7 ตัว), อ.ดาริฑกา ไพรสณฑ์ (ไพ่ทาโร่ต์), อ.ภานุพงศ์ เตชะขะวนิชกุล (ดวงจีน – โหงวเฮ้ง – ฮวงจุ้ย), อ.ชลกนก ดิตถ์จุลกะ (ไพ่ยิบซี), อ.ภามล แสงวงศ์ (ศาสตร์แห่งคริสตัล), อ.มโน อึ้งคมเมธา (ไพ่จีนโบราณ), อ.วงศ์วริศ เอี่ยมสำอางค์ (ไอดิน ไอธาตุ) และ อ.ชัญญา สุวรรณคีรี (ศาสตร์พม่า)

สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจพยากรณ์ดวงชะตา ซื้อบัตรได้ที่หน้างาน (ราคา 400 บาท) ระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม 2562 ณ บริเวณชั้น 3 โซนลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และสามารถซื้อล่วงหน้าที่ได้ร้านอัญมณีชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โทร 053-274028 หรือ สธวท.-เชียงใหม่ โทร 087-2818832 โดยรายได้จะนำไปช่วยเหลือกิจกรรมพัฒนาอาชีพแก่สตรีผู้ด้อยโอกาส และแก่ผู้พิการในความดูแลของมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ต่อไป