รพ.ลานนา จัดงานสัมมนาวิชาการ ฯ ให้ความรู้เตรียมตัวอย่างไร…ไปให้ถึงไตรกีฬามนุษย์เหล็ก Ironman World Championship

0
249

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงพยาบาลลานนา จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562หัวข้อการอบรมเรื่อง “การป้องกันการบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬา และการรักษาโรคข้อและเช่า ด้วยการส่องกล้อง” โดย นพ.ไกรพ วิวัฒนพณิชย์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการส่องกล้องรักษาข้อต่อ และแพทย์เวชศาสตร์การกีฬา ประจำศูนย์โรคปวดเข่า โรงพยาบาลลานนา และการสนทนาวิชาการ เรื่อง “เตรียมตัวอย่างไร…ไปให้ถึงไตรกีฬามนุษย์เหล็ก Ironman World Championship” ดำเนินรายการโดย ดีเจไอซ์ คุณปรัชญา กัณทวี ผู้ประกาศข่าว และ ผู้ดำเนินรายการวิทยุจราจร พร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษ โปรอุ้ย ทัศวรรณ ศิริวงศ์ นักไตรกีฬาหญิง ระดับ IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP , คุณมลธิรา เอื้อประชานนท์ และ คุณศุภพงศ์ เชียรวิชัย นักไตรกีฬาระดับ IRONMAN โดยมี นพ.ศุภชัย สินไตรรัตน์ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนาเป็นประธานในงานสัมมนาวิชาการนี้

นพ.ไกรพ วิวัฒนพณิชย์

ในส่วนของภาคบ่ายนั้น มีการบรรยายวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีการรักษาด้วยเลเซอร์ กำลังสูง และเครื่องใช้ไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด ” วิทยากรโดย คุณศิริรัตน์ กนกพารา หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลานนา ที่มาพร้อมกับทีมนักกายภาพบำบัด ในการสอนฝึกปฏิบัติ “การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ป้องกันโรคข้อและเข่า” ให้แก่ผู้เข้าอบรม

ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ของโรงพยาบาลลานนา เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ผ่านการให้ความรู้ทั้งภาควิชาการและฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งจัดต่อเนื่องมาประจำทุกปีปีละ 1 ครั้ง และเพื่อเผยแพร่ศักยภาพของโรงพยาบาลลานนา ในการให้บริการและคำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา รวมทั้งช่วยเสริมสมรรถภาพทางกายด้านการกีฬา เพื่อให้สามารถเล่นกีฬาได้ดี และปลอดภัยมากขึ้น ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา และศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งทีมนักกายภาพที่จะช่วยฟื้นฟูบำบัดหลังการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน