เชิญชวนสาธุชนมาร่วมบุญบริจาค

0
118

ขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างพระเจ้าทันใจศรีอริยเมตไตรยุ พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัปนี้ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ช่วยกันร่วมทำบุญซื้อ อิฐ แผ่นทอง เขียนชื่อ บรรจุใส่ในองค์พระ ปูน ทราย อัญมณี แก้วแหวน เพชรนิลจินดา บรรจุในองค์พระ พร้อมทำโรงทาน ถึงไม่มีปัจจัย ใช้แรงกาย ช่วยยก ถังปูน ในการปั้นพระ และมานั่งฟัง/สวดมนต์ อนุโมทนาบุญได้ ฯลฯ