สนภ.3 นทพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

0
209

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นาย วีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานจิตอาสา และร่วมตรวจเยี่ยมบ้านของ นาย สมบูรณ์ ธิรา ที่เกิดเหตุแนวเขตที่ดินติดตลิ่งคลองแม่ข่าใหญ่ทรุดตัว

โดยการร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่า และ ร่วมปลูกต้นกระดุมทองริมคลองแม่ข่า ร่วมกัน ณ ประตูระบายน้ำ ถ.มหิดล ม.1 ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่