โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ รับบริจาคโลหิต ทุกกรุ๊ปเลือด

0
311

รับบริจาคโลหิต ทุกกรุ๊ปเลือด.. เนื่องด้วยขณะนี้เลือดกรุ๊ป A กับ O ขาดแคลน โรงพยาบาลลานนาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคโลหิตเฉพาะกิจ ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา