เที่ยวเมืองรอง “สื่อสัญจร เยือนถิ่นหม้อฮ่อม ผ่อบ้านผ่อเมือง รู้เรื่องเมืองแป้”

0
237

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) นำคณะสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม “สื่อสัญจร เยือนถิ่นหม้อฮ่อม ผ่อบ้านผ่อเมือง รู้เรื่องเมืองแป้” ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2562

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า “หลังจากรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเมืองรอง ทั้ง 55 จังหวัด รวมถึงจังหวัดแพร่นั้น โดยจังหวัดแพร่ พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทุกท่าน  สำหรับจังหวัดแพร่ เป็นเมืองรองที่มีความโดดเด่นไม่เท่ากับเมืองหลัก ดังนั้นจึงใช้ศักยภาพของโบราณสถานที่มีทั้ง 15 แห่ง ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น ที่มีอายุกว่า 200 ปี ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานมากที่สุดในโลก วัดพระธาตุช่อแฮ วัดพระอารามหลวง อำเภอเมือง ที่เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้เกิดปีเสือ เป็นต้น

วัดพระธาตุช่อแฮ วัดพระอารามหลวง

สำหรับกิจกรรมสื่อสัญจรในครั้งนี้ ได้นำคณะสื่อมวลชนต่างได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดหลากหลายรูปแบบ จาก 8 อำเภอ  ของจังหวัดแพร่ ซึ่งแต่ละสถานที่ มีความแตกต่างกันไป  เมื่อเดินทางไปอำเภอเมืองแพร่แล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำคือ แวะสักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ วัดพระอารามหลวง อำเภอเมือง วัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล (เสือ) องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสนแบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง บุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก องค์พระธาตุสูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร ลักษณะองค์พระธาตุตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยม 1 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยม 3 ชั้นรองรับ ถัดไปเป็นฐานบัวคว่ำและชุดท้องไม้แปดเหลี่ยม ซ้อนลดชั้นกันขึ้นไป 7 ชั้น จากนั้นเป็นบัวระฆัง 1 ชั้น และหน้ากระดานหนึ่งชั้น จนถึงองค์ระฆังแปดเหลี่ยม ถัดขึ้นไปเป็นบัลลังก์ย่อมุมไม้สิบสองและปล้องไฉน ส่วนยอดฉัตรประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนา มีรั้วเหล็กรอบองค์พระธาตุ 4 ทิศ มีประตูเข้าออก 4 ประตู แต่ละประตูได้สร้างซุ้มแบบปราสาทล้านนาไว้อย่างสวยงาม

พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองแพร่ ที่ “พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง” กับอาคารไม้ สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป หรือทรงขนมปังขิงหลังคามุงด้วยไม้ เรียกว่า “ไม้แป้นเกล็ด” ไม่มีหน้าจั่วเป็นแบบหลังคาเรือนปั้นหยา มีมุขสี่เหลี่ยมยื่นออกมาด้านหน้าของตัวอาคาร หลังคามุขมีรูปทรงสามเหลี่ยม ทั้งปั้นลมและชายคาน้ำรอบตัวอาคารประดับด้วยไม้แกะฉลุสลักลวดลายอย่างสวยงาม  ภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่ของเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ และแม่เจ้าบัวไหล อาทิ เครื่องเรือน โต๊ะเสวย ถ้วยชาม เตียงนอน เครื่องแต่งกาย เป็นต้น

รูปเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าเมืองแพร่

เมื่อเดินทางไปแพร่ ของฝากของที่ระลึกที่ทุกคนคิดถึง ก็ต้องนี่เลย “ผ้าหม้อฮ่อม” ซึ่ง  บ้านทุ่งโฮ้ง  ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บริเวณ ณ ลานหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย)ซึ่งที่นี่ เป็นแหล่งผลิต จำหน่าย และศูนย์เรียนรู้ เกี่ยวกับหม้อฮ่อม ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง และกลุ่มผู้ประกอบการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบและถูกสุขอนามัย แต่ยังคงอัตลักษณ์ของชุมชน ทำให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs ที่ผลิตสินค้า OTOP ได้มีสถานที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย

การทำหม้อฮ่อม บ้านทุ้งโฮ้ง

“ วัดสูงเม่น”  (พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน) อ.สูงเม่น  วัดสูงเม่น เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมคัมภีร์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความสมบูรณ์มากและมีคัมภีร์ใบลานจำนวนมากที่สุดในโลก เกิดจากครูบามหาเถร ผู้ที่ศึกษาพระธรรมจนแตกฉาน และแสวงบุญไปยังเมืองต่างๆ ได้มองเห็นถึงคุณค่าความสำคัญจึงเก็บรวบรวมและรักษาคัมภีร์ใบลานไว้ที่วัดสูงเม่นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เลือกซื้อของที่ระลึก กันที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านดอนมูล อ.สูงเม่น (วิสาหกิจชุมชนงานไม้บ้านดอนมูล) เกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ตำนานพระส่น นมัสการหลวงพ่อสมนึก วัดศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน

ลูกระเบิดที่ทำเป็นระฆัง วัดศรีดอนคำ

แวะไปตามรอยตำนาน “เมืองแพร่ แห่ระเบิด” กันที่ อำเภอลอง ที่ปัจจุบันลูกระเบิดนั้นได้ ถูกนำไปทำเป็นระฆัง ให้ผู้มาเยือนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ที่วัดศรีดอนคำ  แวะภายภาพ “สถานีรถไฟบ้านปิน” สถานีรถไฟหนึ่งเดียวในไทย ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากที่อื่น  ด้วยอาคารมีลักษณะที่แปลกตา ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2457 เป็นสถานีรถไฟแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างด้วยสไตล์ “เฟรมเฮ้าส์” แบบบาวาเรียน (Bavarian Timber Frame House) ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่นิยมมากในแคว้นบาวาเรียนของเยอรมัน

สถานีรถไฟบ้านปิน

บ่อนำพุร้อนแม่จอก อำเภอวังชิ้น”   บ่อน้ำร้อนที่ผุดขึ้นมาจากพื้นที่บริเวณนั้นมีอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส มีลักษณะที่แปลกและสวยงามมาก โดยเฉพาะในตอนเช้าจะมีหมอกควันที่เกิดจากไอน้ำลอยอยู่เต็ม ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม  ที่นี่ นอกจากกิจกรรมต้มไข่แล้ว อีกทั้งที่นี่ยังมีทุเรียนพันธ์พื้นเมือง ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองความอร่อยกันอีกด้วย

บ่อนำพุร้อนแม่จอก อำเภอวังชิ้น
กิจกรรมต้มไข่บ่อน้ำร้อน

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อำเภอเด่นชัย” เป็นวัดที่สวยงามตามลักษณะของสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสาน ที่หลวงพ่อมนตรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ครูบาน้อย เจ้าอาวาสวัด ได้จำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญๆของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นได้แก่ พม่า จีน และลาว โดยเลือกเอาจุดเด่น ของแต่ละแห่งมารวบรวมไว้ที่วัดนี้  เป็นการผสมผสานที่ลงตัว ทำให้มีลักษณะต่างจากวัดทั่วไป มองเห็นเด่นชัดด้วยพระนอนองค์ใหญ่ ที่ให้ผู้ใช้เส้นทาง สายแพร่-ลำปาง ต่างมองเห็นได้อย่างชัดเจน

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อำเภอเด่นชัย
วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อำเภอเด่นชัย

จังหวัดแพร่นอกจากความโดดเด่นทางวัฒนธรรมแล้ว แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ก็มีหลากหลาย ตามความชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น “ถ้ำ”  อย่างที่  “ถ้ำผานางคอย  อำเภอร้องกวาง”  ถ้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม อลังการ ตัวถ้ำจะสูงประมาณ 50 เมตร ด้านในผนังถ้ำมีหินงอก หินย้อยที่สวยงาม ส่องแสงประกายต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม

ถ้ำผานางคอย อำเภอร้องกวาง

อุทยานลิลิตพระลอ อำเภอสอง”  เป็นอุทยานเรื่องเล่าตำนานรักพระลอ และพะเพื่อนพะแพง  ในอุทยานสร้างสถานที่หลายแห่งตามท้องเรื่อง โดดเด่นด้วย อนุสาวรีย์สามกษัตริย์คือ พระลอ พระเพื่อน และพระแพง นอกจากนี้ยังมีการจำลองถ้ำของปู่เจ้าสมิงพราย

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์คือ พระลอ พระเพื่อน และพระแพง

คำแสนแกลอรี่ อำเภอหนองม่วงไข่”  เหอศิลป์ขนาดเล็กในเรือนไม้ที่ทรงคุณค่า อิทธิพล ปัญญาแฝง เจ้าของคำแสนแกลเลอรี่แห่งนี้เป็นช่างแกะสลักและรักในงานศิลปะ จึงได้การก่อตั้ง “คำแสนแกลเลอรี่” เพื่อไว้เป็นที่เก็บแสดงผลงานศิลปะของตนเองและเพื่อให้ผู้ที่มีความชื่นชอบและสนใจในงานศิลปะได้เข้าชม

อิทธิพล ปัญญาแฝง

ด้วยความที่เป็นเมืองเล็กๆ ทำให้การเดินทางแต่ละอำเภอสะดวกสบาย ใช้เวลาเดินทางไม่นาน ทำให้เมือมาเยือนเมืองแพร่แล้ว จะหลงรักในความสงบ เรียบง่ายด้วยน้ำใจ และรอยยิ้มของคนแพร่ ที่พร้อมจะต้อนรับผู้มาเยือน ให้เก็บความประทับใจกลับไปบอกเล่าเรื่องราว และอยากที่จะกลับมาเยือนอีกครั้ง ……

ตัวแทนสื่อมวลชนมอบของที่ระลึกให้แก่ ผวจ.แพร่
ทุเรียนพันธ์พื้นเมือง อำเภอวังชิ้น
ห่อข้าวพระลอ