“ลานนารวมใจ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”

0
331

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 … เนื่องจากในขณะนี้ เลือดสำรองกำลังขาดแคลน โดยเฉพาะเลือดกรุ๊ป A กับ O โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เปิดรับบริจาคโลหิตในโครงการ “ลานนารวมใจ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”ครั้งพิเศษนี้ขึ้นมา โดยมี นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ และมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยดีเสมอมา

ซึ่งกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรของทางโรงพยาบาลลานนาเองแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จากหน่วยงานภายนอก และประชาชนผู้มีจิตกุศลในการบริจาคโลหิต เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา รวมสิ้นสุดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ได้เลือดทั้งสิ้น 113 ยูนิต เพื่อใช้ในกิจกรรมของภาคบริการฯ ต่อไป

////จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา