พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้บริหารอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0
211

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้บริหารอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อเป็นการแสดงการสุมาคารวะและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมด้วยอดีตอธิการบดี คณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมใหญ่ ที.โอ.ที สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562