สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โรงเรียนทรายมูลหางดง สระเกล้าดำหัวครูอาวุโสอดีตครูและศิษย์เก่าอาวุโส

0
425

สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โรงเรียนทรายมูลหางดง สระเกล้าดำหัวครูอาวุโสอดีตครูและศิษย์เก่าอาวุโส


ที่โรงเรียนบ้านทรายมูล อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยอาจารย์ นารี โนภิระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล พร้อมทั้ง นายแสวง ใบงิ้ว ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนทรายมูล นายชรินทร์ อินทะจักร์ กำนันตำบลหางดงและศิษย์เก่าศิษย์ปัจุบัน

ได้ร่วมจัดพิธีสระเกล้าดำหัว คณะครูอาจารย์อาวุโส รวมทั้งอดีตครูของโรงเรียนบ้านทรายมูลและศิษย์เก่าอาวุโส สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ พร้อมทั้งจัดผ้าป่าสามัคคีขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นของอดีตครู อดีตศิษย์เก่า ที่ได้มาพบกันและแสดงความรักอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องเราชาวทรายมูล