หัวหน้าส่วนราชการร่วมแสดง แสงสีเสียง “เจ้าหลวงนครเชียงใหม่”

0
540

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จัดการแสดง แสง สี เสียง ประกอบสื่อผสมเรื่อง “เจ้าหลวงเชียงใหม่” เนื่องในโอกาส พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจแขกผู้มีเกียรติร่วมชมการแสดง ไม่ว่าจะเป็น เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้านายฝ่ายเหนือ  นายวิรุณ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวเชียงใหม่จากนักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่ ร่วมชมการแสดงกันอย่างคับคั่ง ณ ลานสนามหญ้าหน้ากู่เจ้าหลวง วัดสวนดอก เมื่อค่ำวันที่ 17 เมษายน 2562

 ซึ่งการแสดงครั้งนี้มีบรรดานักแสดงกิตติมศักดิ์ ร่วมแสดงอย่างคับคั่ง อาทิ   นางทิพวัน เรืองบุณย์ ศรีสุวรรณ ภริยา พล.ท.สาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก ซึ่งรับบทเป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พร้อมด้วย นายมนัส ขันใส  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับบทพระเจ้ากาวิละตอนปกครองเมือง ,นายคมสัน สุวรรณอำพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับบทเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์,  นายอำเภอแม่แตง รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 2 พระญาธัมมลังกา,  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 3 เจ้าหลวงเสฏฐีคำฟั่น, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 4 เจ้าหลวงพุทธวงศ์ ,ศึกษาธิการจังหวัด รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 5 พระเจ้ามโหตรประเทศ ,ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 6 พระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงษ์ หรือเจ้าชีวิตอ้าว ศึกษานิเทศน์ รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 7 พระเจ้าอินทวิชยานนท์, คลังจังหวัดเชียงใหม่ รับบทเจ้าหลวงองค์ที่ 9 พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาและแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงในบทสำคัญ คือ  พระเจ้าตากสิน พระเจ้ากาวิละ ตอนรบชนะสงครามและเจ้าหลวงทั้ง 9 พระองค์ ในช่วงหนุ่มฉกรรจ์ นายทหารจากมณฑลทหารบกที่ (มทบ.) 33 ค่ายกาวิละ จำนวน 50 นาย รับบทนักรบไทยและนักรบพม่า

ในส่วนนักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่อีกกว่า 300 คน ร่วมใจในการแสดงถวายเพื่อสำนึกในพระคุณ และน้อมนำพระราชดำรัสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ‘การทำความดีด้วยหัวใจ’ ด้วยความจงรักภักดีต่อเจ้าหลวงทุกๆ พระองค์ ตลอดจนพระราชวงศ์จักรี.