แวะแอ่วงาน “ข่วงวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา”

0
280

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดข่วงวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา” กิจกรรมของวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา โดยมี ศุภชัย เอื่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562

การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนงานอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดเชียงใหม่

มีกิจกรรมการสักการะพระธาตุและสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์จำลองของกลุ่ม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1, การประกวดการก่อเจดีย์ทราย การลอดอุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์และอุโมงค์ตุงชอบปีใหม่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการมีชีวิตสาธิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอาหารพื้นถิ่นของกลุ่ม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน

รวมทั้งชมการละเล่นพื้นบ้านการแสดงล้านนาดนตรีพื้นเมืองและศิลปินล้านนา ซอพื้นเมืองจากสมาคมศิลปินขับซอล้านนา และยังมีการจับจ่ายใช้สอยด้วยบรรยากาศตลาดโบราณจำลองกาดหลวงในอดีต ซึ่งชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ในบรรยากาศร้านนาย้อนยุค แวะไปเที่ยวชมกันได้ตั้งแต่วันนี้ -16 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00-17.00น.