เมืองเชียงใหม่ อายุ723 ปี เจดีย์ทรายสุดส้าวรับป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ปักตุงไชยมงคล 723 ต้น

0
429

ที่ วัดเจ็ดลิน ถนนพระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ และเนื่องในโอกาศที่เมืองเชียงใหม่มีอายุครบ 723 ปี จึงได้มีการก่อพระเจดีย์ทรายสูง 4 ชั้น ฐานกว้าง 12 เมตร ยาว 14 เมตร ความสูง 17 เมตรโดยใช้ทรายจำนวน 723 คิว พร้อมปักตุงไชยมงคลถึง 723 ต้น ตามอายุเมืองเชียงใหม่

โดยมีพระมหาวิษณุ จารุธัมโม เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน พร้อมพระสงฆ์ทำพิธี รวม 12 รูปทำพิธี มีการรำโขน และฟ้อนล้านนา เพื่อบรวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยฐานรอบเจดีย์จะให้นักท่องเที่ยว และพุทธสานิกชน ได้บูชาตุงไส้หมู ไม้ละ 20 บาทและบูชาตุงผืน ๆ ละ 220 บาทเพื่อนำตุงไปปักที่รอบๆเจดีย์ทรายสุดส้าว โดยถือว่าเป็ยเจดีย์ทรายที่สูงที่สุดในโลกเพราะสร้างขึ้นที่เดียวในช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใม่ หรือประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่เท่านั้น

นอกจากนี้ภายในวัดเจ็ดลินยังมีหนองน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2 ไร่เศษ ซึ่งน้ำจากหนองน้ำดังกล่าวใช้ในพิธีพระบรมราชาภิเษกกษัตริย์ราชวงศ์มังรายทุกพระองค์ ถือเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่สร้างเมืองมา 723 ปี โดยทางวัดได้สร้างสะพานไม้ไผ่ชื่อสะพานโต๋วะ ผ่านกลางหนองโดยประดับตุงอย่างสวนงามเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก พร้อมโบราณสถานที่สำคัญอีกหลายอย่างภายในวัดแห่งนี้