นายวิรุฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันฯ พร้อมตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนน

0
171

จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด หวังลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ผ่านระบบ Video Conference โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การเตรียมความพร้อมบริเวณจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการอำนวยการความสะดวกการจราจร การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการใช้เทศกาลปีใหม่ให้เป็นมงคลกับชีวิต ไม่ดื่มสุรา โดยเฉพาะการเมาไม่ขับ หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการมาตรการเด็ดขาด มีโทษรุนแรง ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางจังหวัดฯ ได้กำหนดช่วงควบคุมอย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 โดยมุ่งเน้นคุมเข้มมาตรการ 7 ด้าน ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และด้านบริหารจัดการ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนน กรณีเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตอุบัติเหตุใหญ่ หรืออุบัติเหตุที่น่าสนใจ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในอำเภอที่มีความเสี่ยงระดับสีแดงและสีส้ม

นอกจากนี้ ให้กำชับให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง รวมไปถึงการดำเนินด่านชุมชนอย่างเข้มแข็งกับอำเภอกลุ่มเสี่ยง ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง ในส่วนของการกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการไม่จำหน่ายให้เยาวชน ไม่จำหน่ายให้ผู้ที่มึนเมาจนครองสติไม่ได้ การจำหน่ายนอกเวลาที่กำหนด และการจำหน่ายในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆ จะร่วมกันรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยจะส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ตั้งเป้าลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้ถูกดำเนินคดีดื่มสุราแล้วขับขี่ และผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ขณะเดียวกันจะกำหนดพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย ทั้งบริเวณจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ และพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ของจังหวัด ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ