การท่าฯ จัดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เน้นเสริมสร้างการเรียนรู้และมอบประสบการณ์แก่เด็กและเยาวชน

0
245

เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต หน่วยงานด้านการบิน ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน จึงได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41

โดยมีกิจกรรมทั้งในส่วนของภาคพื้นและการแสดงของเครื่องบินรบในอากาศ ในการนี้ อาจส่งผลให้การจราจรบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่คับคั่งและเคลื่อนตัวได้ช้า รวมทั้งอาจเกิดกรณีเที่ยวบินล่าช้าในบางช่วงเวลา ประกอบกับท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น Terminal Screening ที่ต้องมีกระบวนการตรวจอาวุธจากสัมภาระและบุคคลก่อนเข้าอาคาร ซึ่งอาจใช้เวลาในกระบวนการดังกล่าว จึงขอความกรุณาจากผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ เผื่อเวลาในการเดินทางและเตรียมรับการตรวจให้พร้อมก่อนถึงจุดตรวจ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตามจุดต่างๆ ขอขอบคุณในความกรุณา และขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น มา ณ ที่นี้