ขนส่งเชียงใหม่ ร่วมดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาภาวะฝุ่นละออง PM 2.5

0
182

เมื่อเร็วๆ นี้ นางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากกรณีปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบูรณาการการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างเต็มกำลัง

โดยในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการสุ่มตรวจและควบคุมรถโดยสารและรถบรรทุกที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การตรวจควันดำต้องไม่เกินร้อยละ 45 หากเกินดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท พ่น “ห้ามใช้” โดยจะไม่สามารถใช้งานรถได้จนกว่าจะแก้ไขเรียบร้อยและนำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนรถที่มีค่าควันดำระหว่าง ร้อยละ 30 – 45 จะออกใบเตือนเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ค่าควันดำลดลง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถโดยสาร และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น การขับรถโดยใช้ความเร็วที่เหมาะสม เปิดไฟหน้ารถเมื่อต้องขับขี่ในพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยต่าจากหมอกควัน เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมกรณีที่เครื่องบินไม่สามารถบินได้เนื่องจากสภาพปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดข้างเคียง ติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถมีทางเลือกในการเดินทาง เช่น เส้นทางรถโดยสารประจาทางระหว่าง เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน เป็นต้น โดยได้กำชับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานและสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เดินรถตามเวลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการเดินทางของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ หากประชาชนพบรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะควันดำ สามารถบันทึกภาพและรายละเอียดหมายเลขทะเบียนรถที่ชัดเจน แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หากผลการตรวจสอบพบว่ารถมีควันดำตามที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งมาจริงจะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที