โรงพยาบาลเชียงใหม่ร่วมสนับสนุนการประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่ ปี 2562

0
213

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมสนับสนุนการประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่ ปี 2562 เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์รวมด้านสุขภาพและความงามของจังหวัดเชียงใหม่

โดยได้ร่วมให้การสนับสนุนดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ โดยภายในงานได้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ พร้อมวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดสัดส่วนผู้เข้าประกวด ในวันคัดตัว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณลานกิจกรรมเมเจอร์ซีนีเพลกซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่