ผู้ว่าฯ ระดมกำลังทุกภาคส่วน เปิดยุทธการ ” สยบไฟป่า ” แก้ปัญหาหมอกควัน จ.เชียงใหม่

0
120

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดยุทธการ ” สยบไฟป่า ” แก้ปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ในการลาดตระเวน จับกุมผู้กระทำผิดฝ่าฝืนการเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด โดยได้มอบหมายภารกิจและส่งตัวเจ้าหน้าที่เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า เครือข่ายอาสาสมัครไฟป่าจาก 25 อำเภอ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และชุดอาสาสมัครฝ่ายปกครอง รวมทั้งสิ้น 500 คน พร้อมรับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย และเงินสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ และประชาชน ที่ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง

ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดวิกฤติหมอกควัน ค่า PM 2.5 เพิ่มปริมาณสูงจนมีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ก็ได้มีการมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการงดเผาทุกชนิด เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควัน ขณะเดียวกันได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงดำเนินมาตรการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ตลอดเวลา ขณะนี้ในพื้นที่ก็ยังฉีดพ่นน้ำตามท้องถนนและชุมชน ทั้งในเขตตัวเมืองและในชุมชนต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมวันนี้ได้ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อแสดงพลังว่าชาวเชียงใหม่มีความพร้อม และตั้งใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพิ่มอีกกว่า 3,000 นาย จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ เฝ้าระวัง หากพบคนเผาป่าให้จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ที่ผ่านมาสามารถจับผู้ลงมือเผ่าป่าในพื้นที่เชียงใหม่ได้ 4 ราย อย่างไรก็ตาม ต้องขอความมือจากประชาชนให้หยุดเผาป่า เพราะจากนี้ไปจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังและเข้มข้นมากขึ้น พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามผู้ที่จะเข้าไปเผาป่า