พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา OTOP Backstreet Academy จังหวัดเชียงใหม่ กับเส้นทางที่ 3 บ้านกิ่วแลน้อย อ. สันป่าตอง และ บ้านน้ำต้น (สล่าแดง) อ.แม่วาง

0
530

บ้านกิ่วแลน้อย เป็นชุมชนเล็กๆ ที่โดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลัก มีการรวมกลุ่มกันอนุรักษ์งานแกะสลักไม้ ซึ่งผลงานที่นิยมแกะสลัก ได้แก่ “ช้าง” สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในภาคเหนือในอดีต ที่มีชีวิตประจำวันผูกพันกับช้าง มีการจัดวางท่าทางของช้างให้มี มีความเหมือนช้างจริง มีผิวหนัง มีหลายอิริยาบถ มีรายละเอียดที่อ่อนช้อย ราวกับมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็น แม่ช้างให้นมลูก ครอบครัวช้าง ที่กำลังหยอกล้อกัน เป็นต้น ทั้งยังมี “ช้างแกะสลักจิ๋ว” ที่ตัวเล็กจิ๋วกว่าเหรียญบาท ให้ได้ชมในความประณีตของผลงาน และเลือกซื้อเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

นอกจากช้างไม้ ที่เป็นผลงานเด่นของหมู่บ้านแล้ว ยังมีงาน “แกะสลักไม้ 3 มิติ” โดย “เจน นวลสุภา” ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2558 ได้เปิดบ้านของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้งานแกะสลักไม้ 3 มิติ ด้วย ประสบการณ์การแกะสลักที่ยาวนานกว่า 50 ปี มีผลงานที่ประณีต งดงาม ดูมีชีวิตชีวา ซึ่งลายที่นิยมแกะจะเป็นลายช้างป่า ลายในวรรณคดี เช่น รามเกียรติ์ ลายกุหลาบพันปี ลายเมือง ลายไทย และลายพระเวสสันดร เป็นต้น

หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีการเปิดศูนย์เรียนรู้ให้ นักท่องเที่ยว นักเรียน-นักศึกษา ได้เรียนรู้ในงานแกะสลัก ได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก เก็บไว้เป็นที่ระลึก อีกทั้งยังมีโฮมสเตย์ ที่อบอุ่นไปด้วยไมตรีของเจ้าของบ้าน ที่ยิ้มแย้มทักทาย ต้อนรันผู้มาเยือนให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตตามแบบฉบับของชุมชนบ้านกิ๋วแลน้อย ติดต่อได้ที่ (กลุ่มหัตถกรรมไม้สลักบ้านกิ่วแลน้อย โทรศัพท์ 081-885-0075)

บ้านน้ำต้น (สล่าแดง) อ.แม่วาง อารยธรรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาน้ำต้น หรือ คนโท ในชุมชนบ้านน้ำต้น มีการสืบทอดวิธีการปั้นและออกแบบลวดลายจากชาวไทยใหญ่ น้ำต้นเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตชาวล้านนามาช้านาน นอกจากจะใช้สำหรับบรรจุน้ำดื่ม ยังเป็นภาชนะใส่ดอกไม้บนแท่นบูชาและในพิธีกรรม รวมถึงเป็นเครื่องประกอบยศของชนชั้น สูง ปัจจุบันยังคงสืบทอดโดยครูช่าง “สมทรัพย์ ศรีสุวรรณ์” หรือ “สล่าแดง” ครูช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ. 2554 ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

อีกทั้งได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้บุคคลที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษางานหัตถศิลป์โบราณแขนงนี้ ด้วยโดยขั้นตอนการทำนั้น ยังคงอนุรักษ์การทำแบบดั้งเดิมไว้ทั้งหมด (ไม่มีเครื่องจักรใด ๆ ในขั้นตอนการผลิต) และมีการต่อยอดออกแบบน้ำต้นเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ลงรักปิดทอง วาดลายไทย ลงบนน้ำต้น ประยุกต์เป็นเครื่องใช้ในบ้าน เช่น โคมไฟ เป็นต้น

ศูนย์เรียนรู้สาธิตการทำน้ำต้นทุกขั้นตอน ให้แก่ผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านการปั้นน้ำต้นตามแบบโบราณ อีกทั้งยังมีการจัดฐานการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปั้นดิน , เรียนรู้การหยอดผางประทีป, การทำสาแหรก , ทำถั่วเน่าแผ่น ให้ได้ลองชิมกันอีกด้วย

ที่ตั้งแหล่งเรียนรู้บ้านน้ำต้นสล่าแดง 101 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 โทร 089-7007273.