หอการค้าเชียงใหม่เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ภายใต้โฉม Smart Offece

0
139

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโฉม Smart Offece แห่งใหม่ รองรับภารกิจในการส่งเสริมการลงทุน แก่ภาคเอกชน โดยมี  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ รองประธานหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมเปิดอาคารสำนักงานหอการค้าแห่งใหม่ ภายใต้โฉม Smart Offece เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562

อาคารสำนักงานหอการค้าแห่งใหม่ ตั้งอยู่ถนนวงแหวนรองกลาง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อทดแทนสำนักงานแห่งเดิมที่ไม่สามารถรองรับปริมาณงาน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีได้ และรองรับภารกิจภาคเอกชน สมาชิก ภาครัฐ ที่มาติดต่อบริการได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งหอการค้าเชียงใหม่ ตั้งมานานถึง 41 ปี ทำหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเชียงใหม่

โดยอาคารหลังเดิมภายในสำนักที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม หอการค้าเชียงใหม่ ได้ปรับเป็นสำนักงานของคณะกรรมการ YEC เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานนักธุรกิจหอการค้ารุ่นใหม่ ที่จะเป็นกำลังสำคัญของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเศรษฐกิจภาพรวมในอนาคต

อาคารหลังใหม่แห่งนี้ ได้วางโครงสร้างอาคารเป็น Smart Offece มี 4 ชั้น ประกอบด้วยห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องของประชาชน คณะกรรมการ และห้อง CCC.Club ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทิ้งสิ้น  22 ล้านบาท.