จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการก่อสร้างฝายกล่องลวดตาข่าย ตามแผนพัฒนาหมู่บ้านข้างเคียงโครงการร้อยใจรักษ์ 11 หมู่บ้าน เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน

0
210

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่บ้านหาดชมพู หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “ก่อสร้างฝายกล่องลวดตาข่าย” ตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านข้างเคียงโครงการร้อยใจรักษ์ 11 หมู่บ้าน มีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตชด. ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

การก่อสร้างฝายที่หมู่บ้านหาดชมพู ตำบลท่าตอน เป็นโครงการแรกของการพัฒนาหมู่บ้านข้างเคียง โดยใช้การพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นฐานสำคัญของการพัฒนา ซึ่งหมู่บ้านหาดชมพูมีโครงการในการจัดการระบบน้ำทั้งหมด 37 โครงการ เป็นน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ผู้รับประโยชน์เกือบ3,000 กว่าครัวเรือน และมีรายได้หลังการพัฒนาระบบน้ำ กว่า 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีกว่า 1 ล้านบาท แต่ละครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น 81,407 บาทต่อปี

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมและมอบนโยบายแนวปฏิบัติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่อาย 6 ตำบล คือ ตำบลแม่สาว สันต้นหมื้อ แม่นาวาง ท่าตอน บ้านหลวง และตำบลมะลิกา โดยมี นายจําเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแม่อาย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้นำชุมชนของ 6 ตำบล ได้ทราบแนวทางการดำเนินงานเช่นที่ตำบลท่าตอนดำเนินการประสบผลสำเร็จ ซึ่งเกิดจากความต้องการของชุมชน การระเบิดจากข้างใน และการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน โดยต้องมีการประชุมและเสนอความต้องการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้การสนับสนุนต่อไป นอกจากนี้ จะมีการขยายผลโครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้านข้างเคียงโครงการร้อยใจรักษ์ ไปยังอำเภอชายแดนของเชียงใหม่ อีก 4 อำเภอ คือ อำเภอฝาง ไชยปราการ เชียงดาว และอำเภอเวียงแหง