นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมสำนักข่าวเพื่อการศึกษา “เสียงซึงนิวส์ Nithed CMRU”

0
358

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 248 คน ในแผนงาน 33 ปี นิเทศศาสตร์’ราชภัฏเชียงใหม่

ประเด็นการพัฒนาสำนักข่าวเพื่อการศึกษาที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านการผลิตข่าว มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน การเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพสู่สังคม ภายใต้ชื่อ สำนักข่าวเพื่อการศึกษา “เสียงซึงนิวส์ Nithed CMRU” ที่พัฒนาจากหนังสือพิมพ์เสียงซึงของภาควิชามาตั้งแต่อดีต

พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้นักศึกษาได้เตรียมตนเองในฐานะพลเมืองประชาธิปไตยที่พึงรู้จักสิทธิและหน้าที่ การเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้า / เลือกตั้งนอกเขตในกรณีที่นักศึกษามีความจำเป็น รวมถึงการเป็น “นักสื่อสารคุณภาพ” ช่วงการเลือกตั้ง

ตลอดจนเปิดรับสมัครอาสาสมัครรายงานข่าว เพื่อเตรียมการเลือกตั้งปี 2562 ที่จะมาถึง ในบทบาทของนักศึกษาและเยาวชน โดย “เสียงซึงนิวส์ Nithed CMRU” จะเผยแพร่ข่าวในรูปแบบสื่อออนไลน์ ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้