คณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Dr. Akemi Ohnishi, M.D และคณะฯ จากประเทศญี่ปุ่น

0
95

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr. Akemi Ohnishi, M.D. หัวหน้าทีม Mr. Fumishige Ohnishi และ Dr. Shinobu Tatsunami ตัวแทนจากมูลนิธิ Japan International Goodwill Foundation (JIGF) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.