คณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Dr. Akemi Ohnishi, M.D และคณะฯ จากประเทศญี่ปุ่น

0
180

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr. Akemi Ohnishi, M.D. หัวหน้าทีม Mr. Fumishige Ohnishi และ Dr. Shinobu Tatsunami ตัวแทนจากมูลนิธิ Japan International Goodwill Foundation (JIGF) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.