งานสายสัมพันธ์วันจิตโรภาส ครั้งที่ 23

0
218

อมรรัตน์ ปัญญานะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดงานสายสัมพันธ์วันจิตโรภาส ครั้งที่ 23 ณ ห้องประชุมสันพระเนตรโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและนักเรียน มี

กิจกรรมพัฒนาสร้างสรรค์การเด็กตลอดทั้งวัน โดย กรศิริ กรองสุดยอด ผอ.กลุ่มอำนวยการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางร่วมงานและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนด้วยบรรยายกาศเต็มไปด้วยความสุข